Jak na daně při prodeji nemovitosti

Jak se vyznat ve spletité daňové problematice a nešlápnout vedle opomenutím své daňové povinnosti? Nebo zbytečně neplatit tam, kde to není nutné? I v této oblasti vás ráda podpořím.

Vytvořila jsem pro vás zjednodušený přehled o tom, jak daňové povinnosti vás čekají při prodeji Vaší nemovitosti.

  1. DAŇ Z NABYTÍ NEMOTITOSTI

Dobrá zpráva je, že tato daň byla k v roce 2020 zrušena a již se jí nemusíme déle zabývat.

  • DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

Tady je situace o něco složitější. Povinnost platit daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitostí má prodávající, pronajímatel, obdarovaný i dědic.  Od této daně můžete být za určitých podmínek osvobozeni. V podstatě při prodeji nemovitosti platí následující:

2.1. Od daně z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti můžete být osvobozeni, pokud jste nemovitost získali následujícím způsobem:

–  Z dědictví či odkazu (všechny skupiny)

 – Z daru (I. a II. sk. nebo §10, odst.3, c)1.)

–  Člen družstva, který nabyde bytovou jednotku převodem do OV

 – Nabytí na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách

 – Nabytí na základě zákona upravujícího majetek ČR

Dále je třeba splnit následující podmínky:

2.2. Nejdříve je potřeba si zjistit, zda splňujete tzv. časový test pro vlastnictví nemovitosti.

Pokud jste nemovitost nabyli před 1.1.2021, je období rozhodné pro splnění časového testu 5 let.

Pro nemovitosti nabyté po 1.1.2021 je období rozhodné pro splnění časového testu 10 let.

2.3. Pokud nemovitost nevlastníte dostatečně dlouho, můžete být od daně z příjmů při prodeji nemovitosti osvobozeni, pokud prokážete bydliště v prodávané nemovitosti déle než 2 roky.

2.4. Pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob je rozhodující i způsob nabytí nemovitosti.

a, nabytí nemovitosti koupí – splnění časového testu 5/10 let nebo 2 roky trvalé bydliště

b, nabytí nemovitosti darem – splnění časového testu 5/10 let nebo 2 roky trvalé bydliště

c, nabytí nemovitosti dědictvím nebo odkazem  – splnění časového testu 5/10 let nebo 2 roky trvalé bydliště. Zde se do časového testu započítává i lhůta vlastnění zůstavitele, který byl v řadě přímé nebo manželem

d, prodej družstevního podílu – splnění časového testu 5/10 let. Lze započítat rovněž lhůtu zůstavitele v případě nabytí dědictvím či odkazem. Pozor: nelze zde kalkulovat 2 roky bydliště.

2.5. Pokud nesplníte časový test ani 2 roky trvalého pobytu, můžete být od daně z příjmu osvobozeni, pokud jako prodávající použijete získané prostředky do jednoho roku na obstarání vlastní bytové potřeby. Získání prostředků je nutné Finančnímu úřadu v zákonné lhůtě oznámit a následně použití prostředků na vlastní bytové potřeby prokázat. Osvobození se nevztahuje na nemovitosti, které jsou nebo byly součástí obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku.

3. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Plátcem daně je každý, kdo vlastní nemovitosti na území ČR. Při prodeji nemovitosti povinnost platit tuto daň automaticky nezaniká, je nutné se z daně z nemovitých věcí za danou nemovitost u příslušného Finančního úřadu odhlásit. Pro placení daně z nemovitých věcí je rozhodný stav k 1.1. daného roku v daném kraji.

Při koupi nemovitosti je třeba se k dani z nemovitostí přihlásit do 31.1. roku následujícího po roce, ve kterém jste nemovitost koupili. Daň z nemovitých věcí je splatná k 31.3.