Převod energií na nájemníka – ano či ne?

Poměrně často se mě pronajímatelé ptají, zda doporučuji převod energií na nájemníka. Vždy to záleží na konkrétní situaci a není na to jednotný recept. Někomu to vyhovuje, někdo si energie raději ponechá ve své režii.

Jaké výhody a nevýhody převod energií na nájemníka přináší?

 • Jednoznačnou výhodou je, že pokud převedete energie na nájemníka, nemusíte se o ně až do konce nájemního vztahu starat. Tedy pokud nájemník včas a řádně platí zálohy.  
 • Nemusíte dělat roční zúčtování.
 • Nemusíte měnit nájemní smlouvu a navyšovat nájemníkům zálohy, když dodavatel energie zdraží.
 • Zdánlivě se nemusíte starat o případné nedoplatky.

Jaká jsou naopak rizika při převodu energií na nájemníka?

 • O platbách nemáte přehled a nemáte možnost včas reagovat, pokud nájemník neplatí včas a v plné výši zálohy.
 • V extrémním případě se vám může stát, že dojde k demontáži měřidel. Jejich opětovná montáž je pro majitele nemovitosti poměrně nákladnou záležitostí.
 • Je-li elektroměr odpojen déle než 14 dní, je třeba nechat vypracovat revizní zprávu elektroinstalace.  U starších nemovitostí může dokonce nastat situace, že elektroinstalace novým normám nevyhovuje a revizí neprojde. Pak je potřeba provést rekonstrukci elektroinstalace, než bude měřič opět připojen.
 • Při ukončení nájmu je třeba, aby nájemník spolupracoval a pokračoval v platbě záloh až do převodu energií na majitele nebo na nového nájemníka. Dodavatel mu zálohy následně vrátí.
 • Při každé změně nájemníka se musíte postarat o převod energií na nového nájemníka. . Mějte na paměti, že nájemní vztahy dvou po sobě jdoucích nájemníků nemusí bezprostředně navazovat. Pak je třeba v mezidobí převést energie na sebe a následně znovu na nového nájemníka.

Pokud necháte energie napsané na sebe

 • Máte vše pod kontrolou, nemůže dojít k nedoplatkům u dodavatelů, nehrozí vám riziko odpojení měřidel.
 • Můžete si vybrat dodavatele energií dle vlastních kritérií.
 • Nemusíte se starat o převod energií při každém ukončení nájemního vztahu a na začátku nového nájemního vztahu.

Naopak ale

 • Ručíte za placení záloh.
 • Musíte každý rok vyhotovit vyúčtování přeplatků/nedoplatků vůči nájemníkům.   
 • Nedoplatky musíte nejdříve zaplatit a pak vyžadovat od nájemníka.

Převod energií na nájemníka bych tedy doporučila v případě, že máte naprosto spolehlivého nájemníka s perspektivou dlouhodobého pronájmu.

Chcete znát více podrobností? Kontaktujte mě