Co dělat, když vlastníte část nemovitosti – podílové spoluvlastnictví

Zdědili jste nemovitost společně s vašimi příbuznými a nevíte jak dál? Ocitli jste se v podílovém spoluvlastnictví s dalšími osobami například koupí/prodejem podílu na nemovitosti? Podílové spoluvlastnictví může přinést několik výzev i výhod. Zde je několik jednoduchých kroků, jak tuto situaci zvládnout.

Co vlastně je spoluvlastnický podíl? Je to tzv. ideální podíl na vlastnictví nemovitosti, to znamená, že není stanovena konkrétní část nemovitosti v určitém vlastnictví a její užívání. Obrazně řečeno každý vlastník vlastní kousek každého okna, střechy, jednotlivých pokojů, zahrady atd. To přináší určitá práva, ale i povinnosti. Můžete nemovitost užívat a rozhodovat o ní, ale take musíte přispívat na její údržbu a opravy.

Jaké mate možnosti naložit s podílovým spoluvlastnictvím?

1. Dohoda o společném užívání

Ideálně se o užívání nemovitosti s ostatním spoluvlastníky domluvíte. V tom případě se se spoluvlastníky dohodněte na pravidelných schůzkách, kde budete diskutovat o:

  • Údržbě a opravách
  • Využití nemovitosti (např. pronájem nebo osobní užívání)
  • Finančních záležitostech (náklady, daně)

Pokud je to možné, uzavřete a sepište dohodu o užívání nemovitosti Dohoda by měla zahrnovat:

  • Rozdělení nákladů na údržbu a opravy
  • Pravidla pro užívání (kdo a kdy může nemovitost využívat)
  • Pravidla pro pronájem a sdílení výnosů

2. Dohoda o společném prodeji celé nemovitosti

Tato varianta je z hlediska dosažené ceny vždy nejvýhodnější. Při prodeji celé nemovitosti získáte vyšší prodejní cenu než při prodeji jednotlivých podílů.

3. Odkup nebo darování podílu mezi spoluvlastníky

Je velmi dobrým řešením v případě, že některý z vlastníků nemá o nemovitost zájem. Cena se pak určí cenovým odhadem realitní kanceláře nebo soudního znalce z oboru stavebnictví.

4. Prodej podílu třetí osobě

Pokud se rozhodnete svůj podíl prodat, máte několik možností. Nabídnutí podílu ostatním spoluvlastníkům se vždy jeví jako nejvýhodnější varianta. Prodat ovšem můžete i třetí straně. V případě, že nedojde k vzájemné shodě, může dojít i k soudnímu vypořádání, popřípadě soudnímu prodeji nemovitosti. Tuto variantu je ovšem vhodné volit jako poslední možnost, když ostatní řešení nejsou schůdná.

Pokud máte dotazy k podílovému spoluvlastnictví, neváhejte se mě zeptat.