Jak se odhlásit z daně z nemovitých věcí

Pokud jste v minulém roce prodali, darovali nebo jinak pozbyli vlastnictví nemovitosti, je třeba daň z nemovitých věcí pro příslušnou nemovitost odhlásit. Jinak vám finanční úřad vyměří daň z nemovitosti jako každý rok. Pro odhlášení neexistuje oficiální formulář. Lze tak učinit písemným oznámením příslušnému finančnímu úřadu. Návrh dopisu si můžete stáhnout:

Stáhnout formulář

V případě, že v daném územním obvodu daného finančního úřadu vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu, jedná se o změnu skutečností rozhodných pro výpočet daně z nemovitých věcí. V takovém případě je třeba podat nové či dílčí daňové přiznání k nemovitým věcem. Více informací o podání dílčího daňového přiznání elektronicky naleznete zde

Formulář pro podání poštou naleznete zde

Odhlašovací dopis nebo dílčí, popř. řádné přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat doporučeně poštou nebo přes datovou schránku, pokud ji máte zřízenu. do 31.1. roku následujícím po roce, ve kterém jste nemovitost prodali.

Místně příslušný je finanční úřad dle adresy předmětné nemovitosti, nikoliv vašeho bydliště.

V případě dotazů mě kontaktujte