Nezapomeňte do 31.1. podat daňové přiznání z nemovitých věcí

Pokud jste v loňském roce koupili nebo jiným způsobem nabyli nemovitost – byt, dům nebo pozemek – nezapomeňte do 31.1. podat přiznání k dani z nemovitých věcí.  Přiznání se podává jednorázově, do konce ledna následujícího roku, ve kterém jste nemovitosti nabyli. V dalších letech již daňové přiznání nepodáváte, pokud nedošlo u nemovitosti ke změnám ovlivňujícím výši daně z nemovitosti jako například přikoupení pozemků, přístavba u domu apod.

Daňové přiznání je možné podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky s ověřením identity přes datovou schránku, pokud ji máte zřízenou. Odkaz na portál daňové zprávy naleznete zde
  • Elektronicky bez ověření identity. Přiznání můžete vyplnit v elektronickém formuláři a rovnou odeslat online nebo vytisknout a odeslat poštou. Výhodou vyplnění elektronického formuláře je, že vás aplikace upozorní na kritické chyby, které můžete ihned opravit. V případě odeslání formuláře elektronicky je nutné do pěti dnů doručit na finanční úřad potvrzení o odeslání formuláře online. To si stáhnete z aplikace. Je třeba ho vytisknout a podepsat, jelikož jste neověřili vaši identitu při odeslání oline formuláře.
  • Vyplnit formulář ručně a odeslat doporučeně poštou. Formulář si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy.

Daňové přiznání je třeba podat na finančním úřadě příslušném dle adresy nabyté nemovitosti, nikoliv dle vaší adresy trvalého pobytu.

Na základě podaného přiznání vám finanční úřad daň vyměří a zašle výměr. Splatnost daně z nemovitých věcí je do 31.5. zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5.000,- Kč je možné platbu rozdělit do dvou stejných splátek, které jsou splatné do 31.5. a 30.11. zdaňovacího období. Výjimku tvoří poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.  Pro tyto poplatníky je daň splatná do 31.8. a 30.11. zdaňovacího období.

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě.